Opleiding VCA

Voor wie is deze cursus bestemd
Iedereen die in het bezit wil komen van het diploma Basis VCA

Duur en lestijd
De duur van de cursus is één dag
De lestijden zijn van 09:00 tot 16:30

Onderwerpen

  • wet en regelgeving
  • risico en preventie
  • beheersmaatregelen
  • onveilige handelingen en situaties
  • gevaarlijke stoffen
  • besloten ruimtes
  • gereedschappen en machines
  • werken op hoogte
  • elektriciteit
  • persoonlijke beschermingsmiddelen

Kosten
De totale kosten voor deze cursus zijn € 200,00 (inclusief btw).
inclusief alle lesmaterialen, examen, diploma en zakpasje.
De lunch wordt niet verzorgd, koffie en thee tijdens de pauzes wel

Betaling
De betaling dient voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan.

Leermiddelen
De leerstof wordt tijdens de eerste les verstrekt

Inschrijfformulier